ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

ประโยคสำนวนสุภาพภาษาญี่ปุ่น
หมวด : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
สำนักพิมพ์ : บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : สำนักพิมพ์  เพชรประกาย  ราคาปก  235  บาท  “ประโยคสำนวนสุภาพภาษาญี่ปุ่น” เป็นหนังสือที่ว่าด้วยโครงสร้างประโยคต่างๆ ที่ใช้ในรูปสุภาพของภาษาญี่ปุ่น ซึ่งสำนวนสุภาพเป็นสำนวนที่ใช้ได้ทุกสถานที่ และกับทุกคนเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยโครงสร้างประโยค คำอธิบายที่จำเป็นต่อโครงสร้างประโยคนั้นๆ ตัวอย่างประโยค หมายเหตุและตัวอย่างเพิ่มเติม พร้อมด้วยบทสนทนาจากโครงสร้างประโยคดังกล่าว และเพื่อให้ผู้อ่านสะดวกต่อการศึกษาผู้เรียบเรียงจึงใส่คำอ่านโรมาจิและคำอ่านไทยประกอบไปพร้อมกัน และจัดคำแต่ละคำให้ตรงกัน นอกจากนี้ ตอนท้ายของเล่มยังเสริมภาคผนวกด้วยเรื่องคำกริยาและการผันคำกริยาในรูปต่างๆ สำหรับผู้อ่านได้ใช้อ้างอิง  ดูหนังสือเรื่องอื่นๆ ของเรา ได้ที่ www.phetpraguy.com