ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

ไวยากรณ์ญี่ปุ่น สำหรับ JLPT ระดับ N5-N4-N3 พิมพ์ครั้งที่ 2
หมวด : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
สำนักพิมพ์ : บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 2
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : สำนักพิมพ์   เพชรประกาย  ราคาปก  225  บาท  ไวยากรณ์ญี่ปุ่น สำหรับ JLPT ระดับ N5-N4-N3 เรียบเรียงขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์สำหรับใช้ในการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น หรือ JLPT ซึ่งเป็นการสอบเพื่อวัดผลและรับรองความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นของนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาภาษาญี่ปุ่นภายในและนอกประเทศ โดยหนังสือเล่มนี้มุ่งเน้นไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นในระดับ N5 N4 และ N3 เนื้อหาในเล่มประกอบด้วยคำหรือวลีหลัก รูปประโยค การใช้คำหรือวลีนั้นๆ พร้อมตัวอย่างเพื่อเสริมความเข้าใจและนำไปใช้ได้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ที่ศึกษาภาษาญี่ปุ่นมีแนวทางในการเตรียมตัวสอบ JLPT มากยิ่งขึ้น  ดูหนังสือเรื่องอื่นๆ ของเรา ได้ที่ www.phetpraguy.com