ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

สรุปเข้มสอบ ก.พ. ภาค ก ระดับ 3-4
หมวด : คู่มือเตรียมสอบ
สำนักพิมพ์ : INSPAL
ผู้แต่ง : ภาณุภัทร วงศ์วรปัญญา
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : สรุปเนื้อหาและแนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก ระดับ 3-4 ตรงตามหลักเกณฑ์ใหม่ล่าสุดครบทุกวิชาทั้ง วิชาความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (เชิงปริมาณ, เชิงนามธรรม, เชิงภาษา) วิชาภาษาอังกฤษ วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี และพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 อย่างครบถ้วน พร้อมทั้งเฉลยอย่างละเอียด กระชับ เข้าใจง่าย พร้อมเข้าสู่สนามสอบอย่างมั่นใจ