ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

๑๕๓ พระมเหสี เจ้าจอม ในรัชกาลที่ ๕
หมวด : ประวัติศาสตร์
สำนักพิมพ์ : บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : สำนักพิมพ์  :  สยามความรู้  ราคาปก  :  220  บาท  หนังสือที่รวบรวมนางในสมัยรัชกาลที่ ๕ โดยครบถ้วน ทั้งบัญชีรายชื่อและเกร็ดประวัติที่ในตำราประวัติศาสตร์ไม่มี (แต่ปรากฏในบันทึกที่ต่างๆ ของเจ้านาย เชื้อพระวงศ์ และญาติรุ่นหลัง) ซึ่งได้นำเสนอแบบเรื่องเล่าเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย ที่บอกถึงเรื่องชีวประวัติส่วนตัวในเชิงลึกของแต่ละท่าน เพื่อให้ได้อรรถรสในการอ่านและน่าสนใจต่อการศึกษาได้ความรู้แท้จริง ของวิถีความเป็นอยู่ของชาววังความรัก การอิจฉาชิงเด่น การ ‘ขึ้น’ และ ‘ตก’ ของวาสนาชีวิตเจ้าจอมการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ย้อนอดีตพร้อมด้วยภาพเก่าหายากของตำหนัก สถานที่ บุคคลต่างๆ ของฝ่ายในซึ่งเป็นสตรีตัวเล็กๆ แต่ทว่าเป็นผู้มีบทบาททั้งทางตรงและทางอ้อมต่อราชสำนัก สนมเจ้าจอมหลายท่านมีบทบาทต่อความรู้และวิวัฒนาในหลากหลายด้าน ที่ส่งผ่านจากในวังหลวงออกมาสู่ราษฎรสยามโดยมิเคยถูกบันทึกไว้ในเชิงประวัติศาสตร์หนังสือเล่มนี้เหมาะเป็นอย่างยิ่ง สำหรับผู้สนใจประวัติศาสตร์ในราชสำนักหรือเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับนักเรียนนักศึกษาสำหรับการค้นคว้าเพิ่มเติมในวิชาประวัติศาสตร์  ดูหนังสือเรื่องอื่นๆ ของเรา ได้ที่ www.phetpraguy.com