ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

ย้อนคำสอนบรรพบุรุษ ไม่เชื่ออย่าลบหลู่
หมวด : กลุ่มสาระสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
สำนักพิมพ์ : บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : สำนักพิมพ์  :  เพชรพินิจ  ราคาปก  :  245  บาท  ความเชื่อความศรัทธา นับว่าเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับมนุษย์มาตั้งแต่ยุคใดสมัยใดก็มิอาจฟันธงได้ เพราะความเชื่อมันเป็นความมั่นใจต่อสิ่งนั้นว่ามันคือความจริง ว่ากันมาตั้งแต่จำความได้ก็คงไม่ผิดนัก กล่าวว่า โดยความเชื่อของคนเรานั้นมีมากมายร้อยแปดพันเรื่องโดยความเชื่อบางเรื่องอาจมีเหตุผล มีที่มา มีความน่าเชื่อถือ แต่บางเรื่องอาจเป็นเพียงตำนานที่เล่าต่อกันมาเพื่อให้ปฏิบัติตาม จนกลายเป็นขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม (หรือแม้แต่ศาสนา) แต่ทุกความเชื่อก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละบุคคลด้วยเช่นกัน สำหรับเนื้อหาเกี่ยวกับความเชื่อความศรัทธา ที่คณะผู้จัดทำได้สรุปและรวบรวมเอาไว้ในหนังสือเล่มนี้อาจไม่ครอบคลุมทั่วทุกเรื่อง เพราะยังมีเรื่องความเชื่อความศรัทธาอีกมากมายที่บางเรื่องหรือแม้แต่ท่านเองก็มิอาจเปิดเผยให้ใครรับรู้ได้ เป็นต้น  ดูหนังสือเรื่องอื่นๆ ของเรา ได้ที่ www.phetpraguy.com