บริการใหม่ของห้องสมุดยุพราชฯ ในยุค NEW NORMAL

** http://yupparaj.vlcloud.net/**  หลังจากนั้น Login เข้าใช้งานแอปพลิเคชั่น โดยใช้เลขประจำตัวนักเรียนเป็น Username และ Password จากนั้นสามารถยืมหนังสือได้ หรือทำตามขั้นตอนคำแนะนำในคลิปวิดิโอแนะนำการใช้งานแอปพลิเคชั่น YRC Digital Library (หากมีปัญหาหรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ติดต่อบรรณารักษ์ห้องสมุดยุพราชฯ ได้ที่ 053-418673-5 ต่อ 803) (หรือที่ Facebook >> YUPPARAJ-LIBRARY)